Betalingsoppfølging

Hvordan få betalt raskest mulig? Hvorfor purre til samme tid hver måned hele året?

Hver måned har man medlemmer som ikke betaler fakturaen sin, eller ikke har dekning på konto når avtalegirotrekket går. Da er det viktig med gode rutiner på betalingsoppfølging. I Xakt har vi laget gode funksjoner for dette, enten man gjør jobben selv eller den utføres av en 3-part.

Senteret velger selv når og hvor ofte man vil purre, og om man vil benytte seg av betalingspåminnelse via SMS eller epost. Gode rapporter gir god oversikt over utestående og over hvilke medlemmer som trenger ekstra oppfølging.


Les mer om betalingsoppfølging i Xakt

 

Xakt forenkler innkreving av utestående

Faste rutiner gir mer kontroll og forutsigbarhet

antalyafp.com